Ga naar hoofdinhoud

Welcome

Say hello to the toggle bar. This is an optional section you can use to display any content you'd like. Simply select a page from the theme panel and the content of the page will display here. You can even use the drag and drop builder to create this! This is a perfect place for your company mission statement, alerts, notices or anything else.

Get In Touch

Email: support@total.com
Phone: 1-800-Total-Theme
Address: Las Vegas, Nevada

Our Location

Privacyverklaring

Praktijk Elim, gevestigd in Nieuw-Vennep, vindt je privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig en verantwoordelijk om met je persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijziging op de hoogte bent.

Als je vragen hebt over dit privacy reglement, kun je ons bereiken via info@praktijkelim.nl.

Jouw gegevens

Praktijk Elim houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit dossier bevat, naast algemene persoonsgegevens, aantekeningen over je problematiek, (geestelijke) gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie en supervisie.
  • Een klein deel van de gegevens worden gebruikt voor de financiĆ«le administratie ivm het opstellen van een factuur.

We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben.

De gegevens blijven, zoals de wet voorschrijft, 15 jaar bewaard.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens (of een deel ervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan deze verzoeken. Tegen vergoeding kun je een samenvattend afschrift krijgen. Het dossier is bedoeld voor hulpverlening en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen (cliƫnt en therapeut) voor een ander doel (buiten de hulpverleningsrelatie) gebruikt worden.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. Wordt de klacht niet naar tevredenheid verholpen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Website

Praktijk Elim gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

De website is gekoppeld aan Google Analytics. Dit gaat anoniem. We gebruiken Google Analytics om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de wensen van de doelgroep.

Versie: 10 december 2021

Back To Top